10 hälsofördelar med dans

10 hälsofördelar med dans

Att dansa är definitivt roligt, men visste du att det finns många hälsofördelar med aktiviteten?

Den ständiga rörelsen är inte bara bra för din fysiska hälsa, utan även ditt mentala välbefinnande! Vi har 10 bra anledningar att fortsätta dansa (även om du tror att du är okoordinerad eller en amatör).

Dans kan leda till:

1. Bättre hjärnhälsa

En studie fann att dans kan öka ditt minne och till och med förhindra uppkomsten av demens. Andra studier har också funnit att aeroba dansövningar kan vända volymförlust i den del av hjärnan som kontrollerar minnet (hippocampus), som tenderar att krympa under sen vuxen ålder.

Att ta sig tid att komma ihåg stegen och de förändrade rörelserna i en dans är också ett bra sätt att utmana din hjärna, oavsett ålder. Forskare har funnit att kognitiva färdigheter som planering och organisering också förbättras med en övning som dans.

2. Förbättrad flexibilitet

Rörelserna i samband med dans kan öka flexibiliteten och minska stelheten. Överansträng dig dock inte – även de enkla momenten i samband med dans kan hjälpa till att lindra ledvärk och eventuell ömhet från andra mer ansträngande övningar.

3. Minimerad stress

En studie fann att partnerdans ackompanjerad av musik kan lindra stress. Andra studier har också visat liknande resultat, med vissa som tyder på att dans kan öka nivåerna av hormonet serotonin, vilket kan förbättra ditt humör.

Hälsofördelar med dans

4. Minskad depression

En studie som tittade på effekterna av dans på patienter som upplevde depression fann att de som deltog i en optimistisk gruppdans visade det minsta antalet symtom associerade med depression och de var mer energiska och optimistiska som ett resultat.

5. Viktminskning

Ökad rörelse innebär också vanligtvis ökad viktminskning. En studie fann att aerob dansträning kan hjälpa dig att gå ner lika mycket i vikt som att cykla eller jogga.

6. Ökad energi

Forskning fann att ett dansprogram varje vecka kan förbättra vuxnas fysiska prestationsförmåga och öka deras energinivåer.

7. Förbättrad kardiovaskulär hälsa

Ju snabbare du dansar, desto snabbare kommer ditt hjärta att slå, vilket kan leda till ett starkare och friskare hjärta.

En italiensk studie fann att personer med hjärtsvikt som började träna vals hade mycket bättre hjärthälsa, andning och livskvalitet jämfört med de som helt enkelt cyklade eller gick på ett löpband.

8. Bättre koordination Styrka & Balans

Dans kräver mycket snabb rörelse och bra hållning, vilket kan hjälpa dig att få bättre kontroll över din kropp. Dessutom finns det 3 primära rörelseplan; till skillnad från enkla rörelser som att gå och cykla, som bara involverar din kropps sagittala plan, arbetar dans din kropp från alla plan, vilket betyder att ALLA dina muskler är involverade, inte bara några.

Om du är rädd för att ramla när du är äldre, kan dans också lindra vissa av dessa bekymmer. En studie visade att tangodans kan förbättra balansen bland äldre vuxna.

En dansklass är ett bra sätt att få nya vänner

9. Förbättrad social och emotionell hälsa

En dansklass är ett bra sätt att få nya vänner och förgrena sig socialt! Att ha positiva relationer är en stor bidragande faktor till bättre mental hälsa – det kan öka känslor av lycka, minska stress och till och med leda till ett starkare immunförsvar.

10. Högre självkänsla och självförtroende

Studier visar att dansare tenderar att rapportera högre nivåer av självkänsla och mer självförtroende.

Dans kan vara bra för människor i alla åldrar. Många former, som sällskapsdans, kan vara tillräckligt tama för personer med begränsad rörlighet eller kroniska hälsoproblem, medan andra former kan tillåta barn att uttrycka sig fritt, släppa ut sin energi och träna disciplin genom att memorera och lära sig vissa steg.

Så höj musiken, spela din favoritlåt och börja röra på dig! Gör dansen till en del av din övergripande hälsa och välmående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.