Dansbyrån idag

Dansbyrån är en konstnärsdriven plattform för konstnärlig utveckling av danskonst och koreografi som teori och praktik. Dansbyrån driver projekt, tillhandahåller mötesplatser som förnyar, utmanar och utvecklar dans som konstform, och uppmuntrar konstnärlig risk, fördjupning och utveckling. Vi skapar forum där människor möts för att formulera nya frågor.

Dansbyrån bildades 2001 och med bas i Göteborg arbetar vi lokalt och globalt. Verksamheten drivs av koreograferna Moa Matilda Sahlin, Paula de Hollanda, Marika Hedemyr. Genom åren har Dansbyrån bland annat erbjudit residens, drivit studio, initierat samtalsforum, skapat en turnéteknikpool, arrangerat workshops och mötesplatser för internationella gästkonstnärer och lokala utövare. Vi har även publicerat skrifter, drivit mentorsprogram och feedback-forum.

Utifrån viljan att skapa en större kritisk massa bland danskonstutövare och vår publik startades Dansbaren 2002. Det är en seminarieserie där samtal och dialoger kring koreografi, danskonst och kombinationen teori och praktik står i fokus. Vi menar att praktiken är en teori och att teorin är en praktik. Dansbaren har sedan starten 2002 genomfört 6-8 offentliga och publika arrangemang per år. Projektet Kunskap i Rörelse 2015 är en vidareutveckling av Dansbaren.

Samtalet fortsätter – formerna ändras.

Välkommen!

Kunskap i Rörelse

Kunskap i Rörelse är ett projektet där vi kommer att bearbeta Dansbarens levande arkiv (2002-2014),  undersöka kunskapens aktualitet, ta Dansbarens koncept ytterligare ett steg och undersöka hur ett samtal kan koreograferas och cirkulera. Det är också ett arbete för en koreografi av och för kunskaper.

På gång

Dansbarens och Dansbyråns arkiv har gåtts igenom av Paula de Hollanda, Moa Sahlin, Marika Hedemyr och Ingrid Cogne. Ett antal återkommande teman har utkristalliserat sig i materialet. Med avstamp i detta hade Marika Hedemyr och Ingrid Cogne en intensiv workshop-vecka i augusti, där de arbetade vidare med dessa teman och artikulerade den metodologi som varit kärnan i Dansbaren.

Den 16 september samarrangerade Dansbaren ett rundabordssamtal koreografer och danskonstnärer tillsammans med House of Words (HoW) vid Göteborgs internationella konstbiennal. Temat var innanförskap och utanförskap i branschen, yrkeslivet och livet. Medverkade gjorde koreograferna Aloun Marchal, Anna Bergström, Gun Lund, Marika Hedemyr, Paula de Hollanda, Phax Ahamada, Sahar Taklimi, Sanne Skjervik och Sigge Modigh. Under hösten använder även Marika Hedemyr  HoW som plattform arbetet Kunskap i Rörelse. Under biennalens sista vecka, Den 14-22 november, arrangerar Dansbyrån en rad öppna aktiviteter och Dansbarer i HoW.